Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Inteligencja

  • warstwa społeczna składająca się z osób należących do różnych klas społecznych, wykonujących złożoną pracę umysłową, wymagającą odpowiednio wysokiego wykształcenia, specyficznej wiedzy i uzdolnień; grupa ta często aspiruje do ideowego przywództwa w społeczeństwie.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano