Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Interesy

  • cele, do których dana jednostka czy grupa dąży, albo potrzeby, których realizację chce sobie zapewnić. Interesy mogą być bardzo różne – najczęściej mówimy jednak o interesach ekonomicznych i politycznych.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano