Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Klasa społeczna

wielka zbiorowość wyodrębniona ze względu na istotne cechy wspólne jej członków – np. wykształcenie, pozycję społeczną, a przede wszystkim wysokość dochodów.

Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano