Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Kworum

  • liczba członków jakiegoś zgromadzenia (np. parlamentu) niezbędna do podjęcia wiążących decyzji. W Sejmie RP kworum wynosi 50 proc. wszystkich posłów.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano