Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Lewica

  • współcześnie zaliczamy do niej te siły polityczne, które głoszą zazwyczaj hasło sprawiedliwości społecznej i uważają, że silne państwo powinno podejmować czynne działania w celu ochrony interesów ludzi słabszych i biedniejszych (np. tworzyć rozbudowane programy socjalne, utrzymywać bezpłatną służbę zdrowia i edukację). W sferze wartości lewica opowiada się za świeckim modelem państwa, zasadami równości i tolerancji, ostro sprzeciwia się natomiast wszystkim formom dyskryminacji. Często zdarza się jednak, że partie głoszą dziś lewicowe hasła równości i tolerancji światopoglądowej np. w połączeniu z bliższą zwykle prawicy wizją państwa ograniczającego swą interwencję w gospo- darkę. Współczesna lewica w wielu krajach przeżywa kryzys, ale rodzą się także nowe ruchy i partie lewicowe.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano