Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Lobbing

  • próby oddziaływania przez grupy interesu na decyzje władz różnych szczebli. W Stanach Zjednoczonych zasady prowadzenia lobbingu reguluje prawo, w Polsce przybiera on formy mniej zinstytucjonalizowane, np. prywatnych spotkań z parlamentarzystami, wysyłania do nich listów i przedstawiania ekspertyz. Lobbing może przybierać formy patologiczne, prowadząc np. do korupcji.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano