Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Ludobójstwo

masowe mordowanie ludzi mające na celu zniszczenie określonej grupy narodowej, etnicznej, religijnej lub rasowej; termin przyjęty w prawie międzynarodowym po II wojnie światowej. Ludobójstwo zostało włączone do katalogu zbrodni, które nie ulegają przedawnieniu; zgodnie z konwencją z 1948 r. sprawców ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych sądzi Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano