Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Media

  • (ŚRODKI MASOWEGO PRZEKA-ZU, MASS MEDIA) – różne sposoby, kanały i narzędzia przekazywania informacji na szeroką skalę, takie jak prasa, radio i telewizja (tzw. media tradycyjne) oraz media cyfrowe, w tym portale, strony i narzędzia internetowe. Pełnią funkcję informacyjną, opiniotwórczą, kontrolną, edukacyjną, kulturotwórczą, a także rekreacyjną.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano