Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Neutralność światopoglądowa

bezstronność państwa w sprawach wiary, wyrażająca się w nienarzucaniu obywatelom żadnego światopoglądu czy wyznania i przestrzeganiem zasady rozdziału Kościoła od państwa.

Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano