Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

NIE dla dezinformacji! Jak rozpoznać manipulację historią i historyczny fake news w Internecie

Skłonność do plotkowania i dawania wiary krążącym po- głoskom towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Ta cecha naszej psychiki jest związana zarówno z potrzebą zaspo- kojenia ciekawości, jak i dążeniem do wzmocnienia po- zycji społecznej osoby dysponującej nieznaną ogółowi, poufną i ważną „informacją”

Infografiki Różne
Skopiowano