Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Nieletni

  • w prawie karnym osoba, która nie skończyła 17 lat i popełniła przestępstwo lub niektóre wykroczenia albo nie skończyła 18 lat i jest zdemoralizowana.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano