Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Obczaj

  • zwyczaj w większym stopniu ujednolicony i usystematyzowany będący częścią kulturowej tradycji społeczności. Słów „zwyczaje” i „obyczaje” często używa się zamiennie, różnią się one jednak nieco znaczeniem.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano