Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Odwołanie

  • środek przysługujący stronie, jeśli rozstrzygnięcie decyzji jest dla niej niekorzystne lub krzywdzące, powoduje ponowne zbadanie sprawy (najczęściej przez organ nadrzędny).
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano