Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Organ pomocy prawnej

  • organy specjalnie powołane i odpowiednio zorganizowane w celu świadczenia pomocy prawnej. Pojęcie pomoc prawna w wąskim znaczeniu oznacza działalność w zakresie odpowiadającym uprawnieniom adwokata, radcy prawnego, notariusza, rzecznika patentowego, zaś w szerokim znaczeniu – działalność wyspecjalizowanych podmiotów, mającą na celu ochronę praw obywatelskich oraz interesów obywatelskich (zob. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka).
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano