Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Partia polityczna

  • organizacja dążąca do zdobycia władzy i jej utrzymania w celu realizacji swojego programu. Partia, która wygrała wybory – samodzielnie lub w koalicji z innymi partiami – tworzy rząd, obsadza najważniejsze stanowiska i określa kierunki polityki w państwie.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano