Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Pluralizm polityczny

  • zasada ustrojowa, która zakłada współistnienie na scenie politycznej kilku partii politycznych o różnych ideologiach i programach. W Polsce pluralizm polityczny gwarantuje ustawa zasadnicza.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano