Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Polityka publiczna

  • sfera zracjonalizowanych i systemowych działań państwa i społeczeństwa wokół problemów publicznych. Jedna z najstarszych definicji cha- rakteryzuje politykę publiczną jako to, co robi władza publiczna (albo czego nie robi). Istnieje wiele typów polityk publicznych, m.in.: sektorowe (np. polityka gospodarcza, zdrowia, edukacji), horyzontalne (np. polityka regionalna, rodzinna, spójności społecznej), redystrybucyjne (gdzie dochodzi do transferów finansowych z jednej grupy społecznej do innej).
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano