Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Polonia

  • Polacy mieszkający stale poza granicami kraju, którzy zachowują więź kulturową i duchową z Polską – niezależnie od posiadanego obywatelstwa i miejsca urodzenia.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano