Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Powiat

  • jednostka podziału terytorialnego kraju, obejmująca obszar kilku gmin, a zarazem samorządowa wspólnota mieszkańców. Władzami samorządowymi powiatu są rada powiatu (organ stanowiąco-kontrolny) i zarząd (organ wykonawczy), któremu przewodniczy starosta.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano