Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Prawa osobiste

  • podstawowe uprawnienia gwarantujące jednostce możliwość samodzielnego i wolnego od zewnętrznych nacisków kształtowania swojego życia (np.prawo do życia, prawo do wolności, zakaz tortur).
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano