Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Prawo Unii Europejskiej

UE ma osobowość prawną i własny system prawny, odmienny od międzynarodowego. Prawo UE ma bezpośredni lub pośredni wpływ na prawo państw członkowskich i staje się częścią ich systemu prawnego. UE sama w sobie jest źródłem prawa , w tym tzw. prawa pierwotnego (Traktaty i ogólne zasady prawa), wtórnego (opartego na Traktatach) oraz przepisów uzupełniających.

Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano