Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Przedstawicielstwo

  • instytucja prawna, która pozwala działać jednej osobie za pośrednictwem innej, która podejmuje czynności prawne w jej imieniu i na jej rachunek. Przedstawicielstwo może być ustawowe lub umowne (pełnomocnictwo).
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano