Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Przyczyny i uwarunkowania rozwoju terroryzmu w Europie i na świecie w drugiej połowie XX w.

Terroryzm należy do największych zagrożeń współczesnego świata. Do aktów terroru dochodziło wprawdzie już wcześniej, jednak dopiero w XX w. terroryzm stał się zjawiskiem globalnym. W dzisiejszych czasach zamachowcy sprawnie przemieszczają się pomiędzy krajami i kontynentami i uderzają z zaskoczenia. Ofiarami ataków stają się przypadkowe osoby, często niemające nic wspólnego z żądaniami terrorystów. Co więcej, za działalnością zamachowców stoją nie tylko ekstremistyczne organizacje, ale także państwa zainteresowane destabilizacją sytuacji na świecie.

Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano