Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Publikator

  • magazyn wydawany przez państwo, w którym publikowane są teksty ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych, np. „Dziennik Ustaw” czy „Monitor Polski” (obecnie są wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej).
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano