Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Rodzina

  • mała grupa społeczna, opierająca się na dwóch rodzajach więzi: małżeństwie i pokrewieństwie. Rodzina nuklearna (mała) składa się z pary małżeńskiej i dzieci, wielka rodzina natomiast obejmuje wszystkich krewnych.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano