Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Rozporządzenie

  • akt prawa wydawany przez naczelny organ władzy wykonawczej (prezydenta, rząd, premiera, ministra, wojewodę, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji) na podstawie zawartego w ustawie upoważnienia (tzw. delegacja ustawowa). Rozporządzenie uszczegóławia zapisy ustawy w celu jej wykonania.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano