Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Rynek

  • mechanizm umożliwiający nieustanną konfrontację konkurujących ze sobą sprzedawców oraz nabywców różnych towarów i usług, którzy deklarują, co i za jaką cenę gotowi są sprzedawać bądź kupować. W efekcie„gry rynkowej” ustalane są ceny towarów, a pośrednio regulowana jest cała działalność gospodarcza. Terminu „rynek” używa się zarówno w znaczeniu ogólnym – oznacza on wtedy wszystkie transakcje kupna i sprzedaży razem wzięte – jak i w odniesieniu do poszczególnych dziedzin gospodarczej wymiany (np. rynek złota, zboża, paliw).
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano