Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Rząd (Rada Ministrów)

  • główny organ władzy wykonawczej państwa. W jego skład wchodzą ministrowie, kierujący pracą ministerstw (resortów) – np. minister spraw zagranicznych lub gospodarki, sprawiedliwości, oraz ministrowie bez teki. Na czele rządu stoi premier, jego zadaniem jest kierowanie pracą całego gabinetu.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano