Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Rządźmy się sami!

Na tej lekcji: • wyjaśnisz, co to jest samorząd i na czym polega zasada pomocniczości • przedstawisz, jaka jest rola i kompetencje władz samorządowych w Polsce • wskażesz kilka problemów, jakie nurtują gminną społeczność oraz sposoby ich rozwiązania

Lekcje CEO Kolekcja CEO
Skopiowano