Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Rzecznik Praw Dziecka

  • niezależny organ państwowy powoływany przez Sejm, stojący na straży praw dziecka. Podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano