Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Samorząd terytorialny

  • forma organizacji mieszkańców określonego obszaru, powołana w celu zaspokajania potrzeb lokalnych i realizująca w tym celu zadania z zakresu administracji publicznej. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest w Polsce gmina.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano