Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Schengen

  • umowy międzynarodowe zawarte 14 VI 1985 i 19 VI 1990 w Schengen (miejscowość w południowo-wschodnim Luksemburgu) przez część państw członkowskich Wspólnot Europejskich w sprawie zniesienia kontroli na granicach między państwami-sygnatariuszami. Obecnie do strefy Schengen należą 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz 4 spoza: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano