Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Skarga nadzwyczajna

  • wnoszona od 2017 r. do Sądu Najwyższego przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego (wyjątkowo przez inne organy) w ciągu 5 lat od prawomocnego orzeczenia sądu, gdy rażąco narusza prawo (sąd błędnie lub niewłaściwie je zastosował), w tym prawa człowieka, albo sąd w błędny sposób ocenił dowody w sprawie.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano