Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Sondaż

  • technika badania opinii publicznej, zakładająca zwrócenie się z pytaniem czy ankietą do grupy respondentów stanowiących próbkę reprezentatywną dla całej populacji.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano