Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Sześć słów o Tadeuszu Mazowieckim

Scenariusz zajęć (lub mini projektu) oparty jest o ideę “Six Words Memoirs”, która polega na zamknięciu w sześciu słowach jakiejś treści, najczęściej o charakterze biograficznym. Uczy zwięzłości i wydobycia tego, co najistotniejsze w ciekawej formie. Zajęcia realizowane mogą być na trzy sposoby. Wersja podstawowa wymaga wykorzystania materiałów załączonych do scenariusza i realizacji podczas jednej lekcji. Rozszerzona – wymaga dostępu do komputerów i Internetu. Wersja projektowa pozwala najpełniej wykorzystać potencjał metody „pamiętnik z sześciu słów” – realizacja projektu nie powinna zająć więcej niż tydzień. Ten konkretny scenariusz dotyczy biografii Tadeusza Mazowieckiego, ale samą metodę można wykorzystać w stosunku do innych postaci z najnowszej historii Polski, świata, a także własnej miejscowości. Najciekawszych propozycje „pamiętników” warto zamieścić w sieci (np na stronie szkoły) lub szkolnej pracowni historycznej czy językowej.

Lekcje CEO Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano