Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

To nam się w głowach (nie) mieści

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości podczas której młodzi ludzie: dowiedzą się, jakie poglądy przeważają u najmłodszego pokolenia wyborców w kwestii bieżących problemów społeczno-politycznych i gospodarczych oraz jakie stanowisko oni reprezentują w sporach światopoglądowych; poznają wyniki raportów: Polityczny portret młodych Polaków 2023 oraz MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym; poznają cele i zasady działania narzędzia internetowego „Latarnik wyborczy”. zrozumieją, gdzie przebiega linia podziału w poglądach oraz jakie czynniki mogą wpływać na stanowisko zajmowane w spornych kwestiach; zrozumieją, w jakim celu i w jaki sposób przeprowadza się badania statystyczne na dużych grupach ankietowanych; nauczą się korzystać z „Latarnika wyborczego”.

Lekcje CEO Lekcje i ćwiczenia Kolekcja CEO
Skopiowano