Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Tożsamość

  • obraz samego siebie, poczucie odrębności opierające się na rozpoznaniu swoich specyficznych cech i właściwości (np. psychiki, sposobu myślenia, wyglądu, cech charakteru).
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano