Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Transformacja

  • głęboka przemiana (polityczna, ekonomiczna, społeczna) o trwałych efektach. Współcześnie transformacją nazywamy przede wszystkim przemiany, które dokonały się w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to ustrój komunistyczny został zastąpiony demokracją, a system gospodarki centralnie sterowanej – gospodarką wolnorynkową. Transformacja w Polsce – zmiany systemowe po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku, w tym: zmiany ustrojowe – wprowadzanie demokracji i rządów prawa, budowanie społeczeństwa obywatelskiego; gospodarcze – budowanie gospodarki rynkowej; społeczne – zmiana relacji społecznych, mentalności i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano