Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Trybunał Konstytucyjny

  • sąd powołany do badania zgodności ustaw i aktów prawnych niższej rangi (np. rozporządzeń rządowych). W Konstytucji RP została zapisana zasada ostateczności orzeczeń Trybunału – oznacza to, że ustawa uznana przez Trybunał za niezgodną z konstytucją traci moc prawną.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano