Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Uchodźca

  • osoba przebywająca poza terytorium swojego państwa z powodu prześladowań ze względu na rasę, religię, poglądy polityczne, przynależność do jakiejś grupy społecznej czy narodowościowej. Uchodźcy mają prawo do ochrony ze strony państw, w których szukają schronienia lub przez które przejeżdżają. Ich ochroną zajmuje się także Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano