Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Układ Warszawski (1955-1991)

  • układ polityczno-wojskowy państw środkowej i wschodniej Europy, pozostających w strefie wpływów Związku Radzieckiego.
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano