Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

W kręgu Organizacji Narodów Zjednoczonych – globalne wyzwania

Organizacja Narodów Zjednoczonych to jedna z największych globalnych instytucji, której celem jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa poprzez działanie takich jednostek jak np. UNESCO, FAO, WHO, Bank Światowy Unicef czy UNHCR. W czasie zajęć uczniowie i uczennice poznają najważniejsze programy, organizacje, agendy i fundusze ONZ. Zaprezentowane ćwiczenie służy także zastanowieniu się nad wyzwaniami globalnymi, na które stara się odpowiadać ONZ.

Lekcje CEO Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano