Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Władza ustawodawcza

  • (legislatywa) – jedna z centralnych władz państwa, której zadaniem jest stanowienie prawa w formie pisemnych ustaw. W demokracji
  • współczesnej władza ustawodawcza należy do parlamentu (jedno- lub dwuizbowego), wybieranego przez ogół obywateli w wyborach powszechnych. Do uprawnień władzy ustawodawczej w Polsce należą także sprawowanie kontroli nad finansami państwa (uchwalanie budżetu) i ocena pracy rządu (wotum nieufności).
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano