1.16 rozumie istotę prawa, wyjaśnia, czym jest prawo stanowione (lex) i jego związek z uprawnieniami (ius) obecnymi w niepisanych standardach, niezależnych od władzy prawodawczej; wie, na czym polega różnica między pozytywistyczną a prawnonaturalną koncepcją prawa

Skopiowano

Materiały

System prawny w Polsce

Kurs wykładów "WOS w Pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc. 10 - System prawny w Polsce Wykłada dr hab. Jacek Zaleśny
Skopiowano

Do czego jest państwo prawa?

Jest taka prawidłowość, że w czasach wojen i zarazy wszyscy stajemy wokół flagi. To doskonałe alibi dla rządzących by unieważniać dyskusje na inne tematy. Dziś musimy organizować się nie tylko przy fladze narodowej, ale też tej większej, która ma kolor ciemnoniebieski i gwiazdki. Sami nie damy sobie rady. Trzeba żalu za grzechy przeciwko fundamentom Unii Europejskiej a zarazem państwa prawa. Mówię to śmiertelnie poważnie.
Skopiowano

Historia idei praw człowieka. Prawo naturalne a prawo stanowione

Prawa człowieka to idea głosząca równość wszystkich wobec prawa i odwołujące się do nienaruszalnej godności jednostki. W tym materiale powtórzymy wiadomości związane z narodzinami i rozwojem idei. . Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu historii idei praw człowieka z rozróżnieniem między prawem naturalnym a stanowionym, oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano

Prawo a moralność

W codziennym życiu często spotykamy się zarówno z pojęciami prawa, jak i moralności. Słowa te często dla różnych osób znaczą zupełnie coś innego, ale oba bardzo mocno działają na poszczególne jednostki i całe społeczeństwa. Prawo i moralność tak naprawdę są ze sobą nierozerwalnie związane i przenikają się wzajemnie, dlatego ważne jest, aby poznać zależności między tymi sferami.
Skopiowano