1.17. rozpoznaje sprawy regulowane przez prawo cywilne, rodzinne, administracyjne i karne

Skopiowano

Materiały

Gałęzie i dziedziny prawa – prezentacja

Prezentacja dotycząca gałęzi prawa i ich dziedzin. Prezentacja może być pomocna przy przeprowadzaniu lekcji z tego tematu.
Skopiowano

Rodzaje praw regulowanych przez prawo cywilne i rodzinne

Obowiązujące w polskim systemie prawnym normy prawne regulują różne obszary życia obywateli i funkcjonowania państwa. Szczególną rolę odgrywają normy prawa cywilnego i rodzinnego. Pierwsze z nich wyróżniają się pośród innych norm prawnych tym, że regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami samodzielnie kształtującymi relacje między sobą, zaś drugie z kolei odpowiadają za regulowanie stosunków prawnych w rodzinie.
Skopiowano

Zasady prawa

Rzeczpospolita Polska jest państwem mającym kontynentalny system prawny. Charakteryzuje go wyłączność stanowienia prawa przez upoważnione do tego organy władzy ustawodawczej. Jednak to niejedyne zasady prawa, jakie funkcjonują w państwie polskim, bowiem obok prawa stanowionego nasze postępowanie regulują także normy moralne, religijne oraz obyczajowe. Czy wiesz, czym się od siebie różnią i czy potrafisz je scharakteryzować?
Skopiowano

Prawo administracyjne

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu prawa administracyjnego oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano

Najważniejsze kodeksy prawa w Polsce

Być może pamiętasz z lekcji historii słynny Kodeks Hammurabiego – jeden z najstarszych kodeksów świata, za pomocą którego ten babiloński władca chciał zunifikować i usystematyzować obowiązujące w jego państwie prawa. To z tego kodeksu wywodziła się drastyczna zasada oko za oko, ząb za ząb. Znacznie późniejszym, ale równie znanym, był regulujący ideę rewolucji w latach 1789–1799 francuski kodeks cywilny z początku XIX w., zwany Kodeksem Napoleona. Kodeks ten obowiązywał przez pewien czas – w Księstwie Warszawskim i początkowo również w Królestwie Polskim, a we Francji, wielokrotnie nowelizowany, obowiązuje nadal.
Skopiowano

Podstawowe instytucje prawa cywilnego i karnego

Kurs wykładów "WOS w Pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Odc. 28 - Podstawowe instytucje prawa cywilnego i karnego Wykłada dr Michał Mistygacz
Skopiowano

Prawo karne cz.1

W tym e‑materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu prawa karnego oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano

Prawo karne i prawo wykroczeń cz. 3

Prawo karne i prawo wykroczeń należą do gałęzi prawa publicznego. Przepisy te przede wszystkim mają na celu chronić interes zbiorowości, a pośrednio również interes jednostki.
Skopiowano

Prawo karne cz. 2

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu prawa karnego oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano

Gałęzie prawa wewnętrznego

W prawie rzymskim, na którym opiera się system prawa kontynentalnego, w tym także prawo polskie, obowiązywał podział na prawo publiczne i prywatne. W prawie współczesnym pojawiają się coraz to nowe gałęzie prawa, które wyodrębniają się z prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego. Jest to związane z takimi czynnikami, jak: zwiększenie zakresu działania władz publicznych, rozwój cywilizacyjny, poszerzenie zakresu praw i swobód obywatelskich czy wreszcie wpływ prawa międzynarodowego. Najważniejszymi kryteriami podziału prawa na gałęzie są przede wszystkim: przedmiot regulacji, podmiot regulacji (czyli określenie kogo prawo dotyczy), zakres terytorialny regulacji oraz metoda regulacji.
Skopiowano