1.21 rozumie znaczenie roztropności, społecznej komunikacji, sporu, dialogu, kompromisu, solidarności i pokoju społecznego

Skopiowano

Materiały

Teorie konfliktów społecznych

Historia ludzkości to historia konfliktów. Dzięki nim, a przede wszystkim dzięki umiejętnemu ich rozwiązywaniu, ludzkość regulowała swoje wzajemne relacje, zmieniając normy społeczne, wprowadzając nowe stosunki pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi, czy w końcu decydując o równouprawnieniu kolejnych mniejszości. Konflikt, sam w sobie budzący obawy, dobrze i trwale rozwiązany, może przynieść pozytywne i długofalowe skutki społeczne.
Skopiowano

Sztuka dialogu, czyli jak rozwiązywać konflikty w grupie

Konflikty społeczne są nieodłączną częścią życia społecznego. Ich skutki bywają destrukcyjne. Mogą także pełnić funkcję wzmacniającą wartości i normy społeczne, jeżeli ludzie będą potrafili szukać rozwiązania sporów.
Skopiowano

A force more powerful (język angielski)

W kwietniu 1940 roku niemieckie siły zbrojne Deutsch najechały Danię. Duńscy przywódcy przyjęli strategię „oporu ukrytego pod postacią współpracy” – podważając cele German Deutsch poprzez negocjacje, opóźnianie i utrudnianie żądań nazistów. Podziemny ruch oporu zorganizował sabotaż i strajki i uratował wszystkich z siedmiu tysięcy duńskich Żydów z wyjątkiem garstki.
Skopiowano