1.6 wyróżnia wspólnoty i grupy tworzące się na podstawie podobieństwa pochodzenia, kultury, sposobu życia, interesów i sytuacji ekonomicznej,

Skopiowano

Materiały

Moja tożamość: rodzinna, lokalna, narodowa, europejska

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z tożsamością.
Skopiowano

Subkultura i kontrkultura

Pojęcie subkultury lub podkultury nie jest pojęciem wartościującym i nie oznacza kultury niższej. Najczęściej kategoria ta jest używana dla wyróżnienia kultury niewielkiej zbiorowości mającej odmienne wartości i wzory zachowań, ale funkcjonującej w obrębie większej zbiorowości. Możemy np. wyróżnić subkulturę młodzieżową, subkulturę raperów czy kibiców piłkarskich.
Skopiowano

Charakterystyka grupy społecznej – podsumowanie

Do jakich grup należysz? Czy za każdym razem był to twój wybór? Czy dwie osoby tworzą już grupę społeczną? Czy istnieją jakieś ograniczenia, jak liczna może być grupa? Wreszcie – czy można funkcjonować poza wszelkimi grupami i tym samym wypisać się ze społeczeństwa?
Skopiowano

Inny nie znaczy gorszy, inny nie znaczy wróg

Współczesny świat charakteryzuje bardzo duża dynamika zmian. Możecie zauważyć, jak szybko zmienia się technologia i powstają kolejne narzędzia przekształcające nasze życie. Komunikujemy się zdalnie znacznie częściej niż ludzie żyjący jeszcze 20 lat temu. Przemieszczamy się i odwiedzamy odległe miejsca na Ziemi, podczas gdy jeszcze nasi dziadkowie, jako dzieci i ludzie młodzi, rzadko przekraczali granice państwa. Odwiedzamy różne kraje, poznajemy inne kultury. Nic nie stoi na przeszkodzie, by współczesny człowiek przyjaźnił się z kimś, kto mówi innym językiem, ma inny kolor skóry czy wyznaje odmienną religię. Jeżeli do jakiegoś zakamarka świata nie możemy dotrzeć osobiście, przenosi nas tam telewizja i internet. Pamiętacie, że człowiek żyje we wspólnotach. Organizacja współczesnego świata sprawia, że ilość i różnorodność wspólnot, w których żyjemy, jest bardzo duża. W tak złożonym świecie, poszanowanie przez ludzi wzajemnych potrzeb i praw wymaga sporo wysiłku.
Skopiowano

Postrzeganie grupy „własnej” i „obcej”

Nie ma wątpliwości, że człowiek jest istotą społeczną i żyje w społeczeństwie, ale czym właściwie ono jest? Czy istnieje prosta definicja tego terminu? Nie istnieje. Pojęcie społeczeństwa jest jednym z najbardziej niejednoznacznych i złożonych pojęć socjologicznych, wymagających różnorakich definicji i interpretacji. Jest jednak punkt wspólny w każdym postrzeganiu konceptu społeczeństwa i jest nim człowiek oraz problematyczne rozróżnienie między grupą „własną” i „obcą”, między „nami” a „innymi”.
Skopiowano

O pamięci, tożsamości i wspólnej przeszłości [ukraiński punkt widzenia]

Puste miejsca po prawosławnych i greckokatolickich sanktuariach, poniemieckie świątynie, w których modlą się Polacy, o tym, że nowa cerkiew była zbyt nowoczesna, więc parę kilometrów dalej zbudowano mniejszą, przypominającą tę z rodzinnych stron... O pamięci, tożsamości i wspólnej przeszłości opowiada antropolożka z Kijowa, Julia Buyskykh
Skopiowano

Przemoc, wspólnota, apokalipsa

Protesty w Stanach Zjednoczonych to efekt długotrwałych systemowych patologii. Zrozumienie i aprobata protestów nie powinny jednak iść w parze z afirmacją niektórych niepokojących zachowań, na przykład aktów wandalizmu.
Skopiowano