2.11 wyjaśnia znaczenie powstania państwa Izrael dla sytuacji na Bliskim Wschodzie i dla polityki międzynarodowej; przedstawia podstawowe zasady syjonizmu

Skopiowano

Materiały

Betlejem – nieoczywistość miasta narodzenia

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości, podczas której młodzi ludzie: poznają historię konfliktu izraelsko-palestyńskiego, jego istotę (spór o ziemię, rywalizacja nacjonalizmów czy konflikt wyznaniowy) i skutki z odniesieniem się do obecnej sytuacji w relacjach izraelsko – palestyńskich, poznają pojęcia: deklaracja Balfoura, historyczna Palestyna, intifada, mur bezpieczeństwa/apartheidu, Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), Strefa Gazy, syjonizm, Wschodnia Jerozolima, Zachodni Brzeg Jordanu itp. zrozumieją, na czym polega konfrontacja powszechnych wyobrażeń o Betlejem ze skomplikowaną rzeczywistością miejsca uwikłanego w codzienność konfliktu izraelsko-palestyńskiego, zrozumieją przyczyny i skutki powstania muru, jego znaczenie praktyczne i symboliczne dla Palestyńczyków oraz Izraelczyków.
Skopiowano

Izrael – państwo projekt czy państwo narodowe. Rozmowa z Konstantym Gebertem

Droga Żydów do ustanowienia własnego państwa była długa i niełatwa. Ruch syjonistyczny, który narodził się pod koniec XIX w., m.in. pod wpływem narastającego antysemityzmu w Europie, postulował utworzenie w Palestynie żydowskiej państwowości i odrodzenie języka hebrajskiego. W 1887 r. w Wiedniu odbył się Pierwszy Kongres Syjonistyczny, który położył ideologiczne podwaliny pod rozwój ruchu. Pod koniec XIX w. Żydzi zapoczątkowali kolejne fale emigracji na ziemie, gdzie zaczęła się ich historia. Zakładali tam kolonie i wykupywali ziemie od arabskich mieszkańców. Uczyli się na nowo języka przodków. Na początku XX w. założyli Tel Awiw, w którym pierwotnie mieszkało około 400 osób. Już wówczas między Żydami i Arabami zaczął narastać antagonizm, który trwa do dzisiaj. Zapraszamy na rozmowę z Konstantym Gebertem, opozycjonistą w czasach PRL, dziennikarzem, autorem książki Miejsce pod słońcem. Wojny Izraela.
Skopiowano

Bliski Wschód po II wojnie

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz, dlaczego Bliski Wschód stał się zarzewiem nieustającego konfliktu. Opiszesz okoliczności powstania państwa Izrael. Wyjaśnisz, dlaczego Bliski Wschód pozostawał w kręgu żywego zainteresowania Stanów Zjednoczonych oraz Związku Sowieckiego.
Skopiowano

Kwadratura koła, czyli spór arabsko-izraelski o rządy nad Palestyną w latach 1945–1949

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, dlaczego tak trudno było o pokojowe rozwiązanie sporu pomiędzy Arabami i Żydami w Palestynie. Wskażesz cele polityki państw arabskich, Związku Sowieckiego, Stanów Zjednoczonych oraz Izraela na Bliskim Wschodzie. Opowiesz o przyczynach druzgocącej klęski militarnej koalicji państw arabskich z młodym i niewielkim państwem Izrael. Wskażesz skutki, jakie przyniosło ze sobą powstanie Izraela oraz jego zwycięstwo w wojnie z Arabami.
Skopiowano

Izrael

Hasło ze słownika portalu Wirtualny Sztetl
Udostępnij
Skopiowano

Syjonizm

Hasło ze słownika portalu Wirtualny Sztetl
Udostępnij
Skopiowano

Konflikt izraelsko-palestyński

Izrael doświadczył bezprecedensowej fali przemocy od czasu drugiej intifady w latach 2000. Starcia wokół meczetu al-Aksa (Jerozolima) spowodowały silny powrót przemocy do Ziemi Świętej. Zamieszki rozpoczęły się w Jerozolimie na początku maja i rozprzestrzeniły się po całym kraju. Hamas, kontrolujący Strefę Gazy, wystrzelił setki rakiet na izraelskie miasta, w tym na obszar metropolitalny Tel Awiwu, który nigdy nie widział takiego morza ognia. Na pociski wystrzelone przez Hamas, Izrael odpowiada bombardowaniem Strefy Gazy. Reportaż.
Skopiowano

Izrael: Palestyńczycy, lud wrogich braci

Palestyna jest podzielona na dwie części. Całe pokolenie dorasta w Strefie Gazy odciętej od kraju i reszty świata, rozrywając rodziny na strzępy. Istnieje również poważny podział ideologiczny, w którym Hamas sprawuje władzę w Gazie, a Fatha przejmuje kontrolę na Zachodnim Brzegu. Tylko 16 km dzieli Gazę od Zachodniego Brzegu. W teorii, bo w praktyce między nimi stoi nie tylko Izrael, ale i mur nienawiści.
Skopiowano

O żydach i żydówkach

Interaktywna książka przeciw antysemityzmowi.
Skopiowano