2.21 charakteryzuje konstytucję PRL z 1952 roku, jej określenie suwerena („lud pracujący”), a także jej charakter propagandowy i fasadowość w stosunku do realnych rządów PZPR

Skopiowano

Materiały

Poprawki nanosił Stalin, ostateczną wersję opracował Bierut

Przyjęta została przez Sejm uchwała o Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, postępowej, wybiegającej daleko w demokratycznych postanowieniach, gruntującej na zawsze nowe zasady polityczno-ustrojowe – tak na antenie Polskiego Radia komentowano uchwalenie Konstytucji 22 lipca 1952 roku.
Skopiowano

70 lat temu uchwalono konstytucję PRL – Stalin wnosił poprawki

70 lat temu, 22 lipca 1952 r., Sejm uchwalił konstytucję. Głosiła ona, że „Polska Rzeczpospolita Ludowa jest krajem demokracji ludowej”, w którym „władza należy do ludu pracującego miast i wsi”. Projekt konstytucji opracowany został w oparciu o wzorce sowieckie i był osobiście poprawiany przez Józefa Stalina.
Udostępnij
Skopiowano

„Wielka Karta Osiągnięć Narodu”? Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 r.

Po zapoznaniu się z materiałem: Rozstrzygniesz, jakim celom służyła konstytucja PRL z 22 lipca 1952 roku. Wskażesz pozakonstytucyjne czynniki, które miały decydujący wpływ na rządy komunistów w Polsce. Rozstrzygniesz, czy konstytucja lipcowa zasługiwała na miano, jakim obdarzyli ją komuniści – „Wielkiej Karty Osiągnięć Narodu”.
Skopiowano

Ustrój Polski Ludowej

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, w jaki sposób powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Scharakteryzujesz ustrój Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Opiszesz, w jaki sposób komuniści zapewnili sobie w Polsce monopol na sprawowanie władzy.
Skopiowano