3.1 przedstawia okoliczności i zasady traktatów rzymskich z 1957 roku oraz charakteryzuje funkcjonowanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Skopiowano

Materiały

Traktaty rzymskie. EWG

1 maja 2020 roku Polska obchodziła 16. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej. Dla większości młodych ludzi to prawie całe ich życie. Trudno jest sobie wyobrazić inną rzeczywistość niż tę, w której Europa jest zjednoczona. Należy jednak pamiętać, że jest to stan po kilkudziesięciu latach działań w tym kierunku.
Skopiowano

Traktat rzymski (EWG)

Definicja Traktatu rzymskiego
Skopiowano

Powojenna integracja europejska

Kurs wykładów "WOS w pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc. 7 - Powojenna integracja europejska Wykłada dr Vadym Zheltovskyy
Skopiowano

Historia gospodarcza po II wojnie światowej

Prezentacja dotycząca historii gospodarczej w latach 1945-2015
Skopiowano

Historia Unii Europejskiej: Traktaty rzymskie

Podpisane w 1957 roku traktaty rzymskie położyły podwaliny pod Europę w jej dzisiejszym kształcie i zapoczątkowały tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy. Traktaty rzymskie dały początek wspólnemu rynkowi, na którym obowiązuje zasada swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Dzięki temu zapewnione zostały odpowiednie warunki dla stabilności i dobrobytu.
Skopiowano